Tektronix TDP4000

Sonda diferencial, ancho de banda de 4 GHz

Fabricante:
Modelo: Tektronix TDP4000 Differential Probe, 4 GHz Bandwidth
Descripción: Sonda diferencial, ancho de banda de 4 GHz
Hoja de datos PDF: Tektronix TDP4000 Differential Probe, 4 GHz Bandwidth

Tektronix TDP4000 Differential Probe, 4 GHz Bandwidth Product Overview