Tektronix TRCP0300

Sonda de corriente Rogowski, rango de frecuencia de 9 Hz a 30 MHz

Fabricante:
Modelo: Tektronix TRCP0300 Rogowski Current Probe, Frequency range 9 Hz to 30 MHz
Descripción: Sonda de corriente Rogowski, rango de frecuencia de 9 Hz a 30 MHz
Hoja de datos PDF: Tektronix TRCP0300 Rogowski Current Probe, Frequency range 9 Hz to 30 MHz

Tektronix TRCP0300 Rogowski Current Probe, Frequency range 9 Hz to 30 MHz Product Overview