Sorensen DLM

Zasilanie 5-75 5,0 V.

Producent:
Model: Sorensen DLM 5-75 5.0V Power Supply
Opis: Zasilanie 5-75 5,0 V.
Arkusz danych PDF: Sorensen DLM 5-75 5.0V Power Supply

Sorensen DLM 5-75 5.0V Power Supply Product Overview