Tektronix AFG3151C

Generator arbitralny / funkcyjny, 150 MHz

Producent:
Model: Tektronix AFG3151C Arbitrary/Function Generator, 150 MHz
Opis: Generator arbitralny / funkcyjny, 150 MHz
Arkusz danych PDF: Tektronix AFG3151C Arbitrary/Function Generator, 150 MHz

Tektronix AFG3151C Arbitrary/Function Generator, 150 MHz Product Overview